spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Systemkrav och nätverk

Systemkrav

Lexia 4 är avsett att fungera i en dator med Microsoft Windows 98/NT/2000/ME/XP/Vista/7-32/7-64. Pentiumprocessor eller bättre med 128 Mb internminne eller mer. Minimikravet är Pentium, 200 Mhz, 64 Mb. Bildskärmen behöver ha minst 65000 färger och får ha en upplösning på högst 2100 pixlar på bredden.

Programmet installeras på hårddisken där det åtgår totalt ca 500 Mb utrymme. Skrivare är praktiskt för läraren/logopeden men ingen förutsättning för att kunna öva med programmet. Det är nödvändigt att ljudkort och gärna talsyntes finns i datom. Det är en förutsättning för ett optimalt utnyttjande av programmet. Talsyntesen kan vara en SAPI-kopplad talsyntes som kräver endast ett befintligt vanligt ljudkort. Ljudkortet kan vara vilket som helst som stöds av Windows.

Nätverk

Detta avsnitt riktar sig till nätverksadministratörer. Lexia 4 kan användas i nätverk. När programmet körs måste aktuell enhet (current directory) alltid vara mappen där Lexia är installerat. Lärare/Logoped respektive elev/patient skall ha olika rättigheter, se nedan. Efter installationen går du till Administrativa inställningar i menyn Globalt och reglerar Lexias beteende i nätverk.

Installation

CD-skivan med Lexia 4 installeras till en mapp på servern. Du skall vara inloggad som administratör med maximala rättigheter. Lexia skall installeras före en eventuell installation av Provia. Provia-cd:n brukar innehålla en uppdatering av Lexia till senaste version.

  1. Sätt in CD-skivan i CD-spelaren. (Om inte installationsprogrammet startar av sig själv, välj Start, välj Kör..., Skriv ”e:SETUP”, där e är enhetsbokstaven för cd-spelaren, välj OK.)
  2. Ange vid installationen en mapp på servern som alla klienter kan se, t.ex. x:\lexia4, fullfölj sedan installationen. Gör en provkörning av programmet efteråt. Om du uppdaterar från ett äldre Lexia 4 till ett nyare så kommer Lexia vid första provkörningen att uppdatera ett antal av sina datafiler vilket tar några sekunder.
  3. På varje klient där Lexia skall användas, starta programmet x:\lexia4\network\setup.exe (denna mapp finns dessutom på CD-skivan.) När setupprogrammet frågar var Lexia finns, ändra ”x:\lexia4” till den verkliga lexiamappen på servern. Låt setupprogrammet genomföra installationen av systemfiler till klienten samt lägga genvägar till Lexia på skrivbordet och i Startmenyn. Om du vill veta vilka systemfilerna är, se mappen sysinfo på CD-skivan.
  4. Lexia startas med den eller de genvägar som du väljer skall finnas på klientskrivborden. Alla Lexiaanvändare måste ha lösenord i nätverk. Se om genvägar och kommandoradsparametrar nedan.
  5. Starta Lexia. Se till att du befinner dig hos användaren -L-. Välj menyn Globalt och kommandot Administrativa inställningar. Gör dina inställningar för Lexia i nätverket.

Det finns tre sätt att organisera arbetet med Lexia i ett nätverk

Resultat i \lexia4\usr: Om man under Skapa ny användare inte anger sökväg i nätverket lagras elevernas/patienternas resultat i \lexia4\usr. När elever/patienter arbetar vid datorerna skall mappen \lexia4\usr vara helt olåst. \lexia4 och alla övriga undermapper i \lexia4 kan vara låsta. När läraren/logopeden arbetar med sitt anpassningsarbete i Lexia skall hela lexia4-systemet vara olåst, dvs lexia4-mappen och samtliga undermappar. Nackdelen med denna metod är att elever/patienter kan skada innehållet för varandra i mappen \lexia4\usr.

Resultat på annan enhet: För att utnyttja Lexias förmåga att omdirigera elevens/patientens resultatfiler till annan enhet i nätverket krävs alltså att man fyller i en sökväg när man blir före¬slagen detta under Skapa ny användare. Lärare/Logopeder bör instrueras vad som skall fyllas i när sökvägen till resultatmappen anges. Detta alternativ är lämpligt t.ex. när användarnas hemkataloger heter olika för varje användare. När elever/patienter arbetar med Lexia kan sedan hela \lexia4-mappsystemet vara låst! När läraren/logopeden arbetar med sitt anpassningsarbete i Lexia skall, som vanligt, hela lexia4-systemet vara olåst, dvs lexia4-mappen och samtliga undermappar. En nackdel med denna andra metod kan vara (beroende på hur nätverket är mappat) att läraren/logopeden måste logga in sig som elev/patient för att kunna studera dennes resultat. Det går i och för sig också att mejla resultat till varandra.

Resultat på förutbestämd enhet: Om man i t.ex. ett Citrix-system vill att en i förutbestämd sökväg skall gälla för användarnas resultat så kan en annan lösning användas. Denna lösning är lämplig om alla användares hemkatalog heter samm sak, t.ex. H:\. Du som är administratör väljer i Administrativa inställningar en sökväg för resultat som är lika för alla användare. Om man samtidigt använder automatisk eller blind inloggning och har ett övningsarkiv med samma namn som windowsvariabeln %USERNAME% så öppnas det arkivet utan att lösen krävs. Även arkiv med namn såsom %USERNAME%1, %USERNAME%2, …, %USERNAME%9 öppnas automatiskt när Lexia startas.

Inloggningstyper och kommandoradsparametrar

”lexia40.exe”
Detta startkommando skapas av nätverkssetupen, och genvägen har etiketten ’Lexia Arkiv’. Lexia startar och visar arkivfönstret där man letar efter sitt namn i förteckningen, väljer detta, anger eventuellt lösenord, och kommer till sina övningar i huvudmenyn.

”lexia40.exe pelle.usr”
Lexia startar och går direkt till Pelles övningsarkiv. Om Pelle har lösenord måste han fylla i det. Denna genvägstyp uppstår när övningsarkiv skapas i Lexia eller Provia. Om Pelle har flera övningsarkiv (Pelle, Pelle2, Pelle3…) så har han direkt tillgång till dessa utan att behöva gå ut ur Lexia och in igen.

”lexia40.exe blindlogin”
Detta startkommando skapas av nätverkssetupen, och genvägen har etiketten ’Lexia Inloggning’. Lexia startar och visar ett inloggningsfönster där man fyller i både sitt användarnamn och eventuella lösenord. Man ser ingen förteckning att välja i utan man måste känna till det användarnamn som läraren/logopeden hittat på åt användaren då denne skapades i Lexia. Man måste också kunna sitt lösenord. Har man inget lösenord räcker det att fylla i användarnamnet. Först därefter visar sig Lexia med användarens övningar. Varken användarnamnet eller lösenordet är känsligt för stora eller små bokstäver. Om det finns ett övningsarkiv som heter likadant som windowsvariabeln %USERNAME% så öppnas det arkivet utan att lösen krävs! Blind inloggning kan också ställas in i Administrativa inställningar och då behövs inte denna genväg.

”lexia40.exe autologin”
Detta startkommando skapas av nätverkssetupen, och genvägen har etiketten ’Lexia Direkt’. Om det finns ett övningsarkiv som heter likadant som windowsvariabeln %USERNAME% så öppnas det arkivet utan att lösen krävs. Annars startar Lexia genom att visa arkivfönstret där man letar sitt namn i förteckningen, väljer detta, anger eventuellt lösenord, och kommer till sina övningar i huvudmenyn. Automatisk inloggning kan även ställas in i Administrativa inställningar och då behövs inte denna genväg.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Mall
download joomla cms download joomla themes