spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Övningar i Lexia

Exemplen nedan visar några av de typiska träningsstegen som kan förekomma i Lexia när man arbetar med barn med läs- och skrivsvårigheter. Efter att ha testat med Provia kan skräddarsydda övningar skapas automatiskt baserat på testresultatet.

Fonologi 1

Barnet börjar arbeta med fonologisk medvetenhet. Under denna träning uppstår medvetenhet om fonemen som är de grundläggande elementen i talet.





Fonologi 2

Efter att ha uppnått de föregående målen fortsätter barnet med uppgifter om fonem-grafemkorrespondens. Den första övningen visar två bilder och frågan ställs, ’vilket ord börjar på /h/? Ljudet uttalas som ett fonem, inte med ett bokstavsnamn. På ett senare stadium visas en synlig bokstav tillsammans med bilderna. Här lär sig barnet att en bokstav förknippas med ett ljud.

Fonologi 3

När barnet lärt sig att fonem skiljer sig från bokstavsnamn vidtar övningen Ljudmemory. När två identiska ljud hittas, vänds korten rätt och bokstaven visas.

Fonologi 4

Den viktigaste övningen heter ’Ljudsplitt’, och tränar segmentering av ord i fonem, och sedan sammanfogning av fonemen tillbaka till ord igen med hjälp av bokstäver. Detta är nyttigt för barn som ännu har logografisk strategi. Övningen integrerar fonemisk och fonologisk färdighet vilket gynnar utvecklingen av fonologiskt processande.

Övningen har fyra varianter som används i följande steg:


1. Visuell segmentering av ljudenliga ord. Man drar isär bokstäverna för att visuellt illustrera fonem och grafem.

2. Visuell segmentering och sätta ihop ordet igen. Länken mellan fonem och grafem förstärks.

3. Visuell segementering, sammanfogning, och skriva på papper. När man skriver på papper uttalar man varje ljud högt.

4. Auditiv segmentering (veta antalet ljud), visuell segementering, sammanfogning, och skriva på papper. Detta fullbordar integrationen av visuella och auditiva processer.

Fonologi 5 Stavning

Efter att ha arbetat med segmentering och syntes är barnet redo att prova olika stavningsövningar. Övningarna väljs ur fonologisk aspekt. Först ljudenliga ord och senare olika ljudstridiga sådana då även vanliga stavningsregler introduceras.

Stavelser 1


Stavelser identifieras först genom att man ska hitta den efterfrågade stavelsen och lägga den i lådan.

Stavelser 2


Senare segmenteras ord i stavelser auditivt och visuellt och sätts ihop igen.

Ord 1

Övningen ’Skriv ordet’ har många ordlistor och inställningar. Den är särskilt lämplig för elever som inte utvecklat fonologisk strategi färdigt. En av inställningarna tillåter kopiering av ett uppläst ord som visas med text och bild.



 

I ett senare skede kan kopieringsförebilden försvinna efter en stund så att ordet kopieras från minnet. En annan inställning gör att man får höra varje ljud som ska skrivas. Ännu en inställning visar alternativbokstäver att välja bland medan man skriver.

Ord 2

Ett antal övningar tillåter träning av bokstavssekvens med hjälp av fonologisk analys på ordnivå.





Ord 3


Övningen ’Vänta på ordet’ kan utformas för elever som kämpar med fonologisk avkodning. Ett antal ordförslag visas på skärmen under ett kort ögonblick efter varandra och det rätta ordet ska markeras med ett musklick eller tryck på mellanslag.

Begrepp

Ännu medan avkodning är svårt kan träningen blandas med ordförståelseövningar. Det är inte tillrådligt att uppskjuta läsförståelse­träningen ända till dess att avkodning helt behärskas. Förståelse kan övas i ett flertal övningar.





Meningar och texter

På meningsnivå finns övningar i grammatik och förståelse. Även meningar kan övas genom segmentering och sammanfogning.




Gå vidare och läs om afasi-övningar i Lexia
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Mall
download joomla cms download joomla themes